Inwestor

PRES Development wchodzący w skład Grupy PRES prowadzi działalność deweloperską. Filarem kadry oraz najważniejszym udziałowcem jest Stefan Burdach, który zajmuje się budownictwem ponad 35 lat i ma opinię perfekcjonisty w tej branży.

Stefan BurdachNajważniejszą, choć nie jedyną, gałęzią działalności Grupy PRES jest branża deweloperska. PRES prowadzi obecnie szereg inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W Bydgoszczy realizuje Rezydencję Metropolis, w Toruniu jest współinwestorem będącego w budowie nowoczesnego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Sztuk Pięknych. Wkrótce rozpocznie budowę hotelu przy ul. Sienkiewicza 33, który powstanie na bazie XIX-wiecznego kasyna wojskowego. Przygotowywana jest również nowa inwestycja z funkcją mieszkaniową z lokalizacją w centrum Torunia.

 

Lider Grupy PRES, Stefan Burdach, był jednym ze współzałożycieli firmy Budlex, kujawsko-pomorskiego potentata wśród producentów mieszkań. Przez 20 lat piastował funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy techniczne, będąc jednocześnie jednym z dwóch głównych udziałowców. Po sprzedaży udziałów Budlexu giełdowej spółce Erbud, Stefan Burdach wraz z najbliższymi współpracownikami założył Grupę PRES.

 

Inwestor Rezydencji Metropolis:

PRES Development

www.pres.com.pl
PDF ikona - 1.8 MB

Biuro sprzedaży

056 65 76 520więcej
Głównym Administratorem Państwa danych osobowych jest PRES OMEGA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zgodnie z umową o współadministrowaniu zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.- dostęp do umowy w siedzibie Głównego Administratora), ul. Broniewskiego 4/111, 87-100 Toruń, tel. +48 56 65 76 520 e-mail: rodo@pres.com.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania postanowień umowy zawartej z klientami. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, a także po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także podmiotom powiązanym z Głównym Administratorem w związku z realizacją wspólnego celu gospodarczego.