Inwestor

PRES Development wchodzący w skład Grupy PRES prowadzi działalność deweloperską. Filarem kadry oraz najważniejszym udziałowcem jest Stefan Burdach, który zajmuje się budownictwem ponad 35 lat i ma opinię perfekcjonisty w tej branży.

Stefan BurdachNajważniejszą, choć nie jedyną, gałęzią działalności Grupy PRES jest branża deweloperska. PRES prowadzi obecnie szereg inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W Bydgoszczy realizuje Rezydencję Metropolis, w Toruniu jest współinwestorem będącego w budowie nowoczesnego osiedla mieszkaniowego - Osiedle Sztuk Pięknych. Wkrótce rozpocznie budowę hotelu przy ul. Sienkiewicza 33, który powstanie na bazie XIX-wiecznego kasyna wojskowego. Przygotowywana jest również nowa inwestycja z funkcją mieszkaniową z lokalizacją w centrum Torunia.

 

Lider Grupy PRES, Stefan Burdach, był jednym ze współzałożycieli firmy Budlex, kujawsko-pomorskiego potentata wśród producentów mieszkań. Przez 20 lat piastował funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy techniczne, będąc jednocześnie jednym z dwóch głównych udziałowców. Po sprzedaży udziałów Budlexu giełdowej spółce Erbud, Stefan Burdach wraz z najbliższymi współpracownikami założył Grupę PRES.

 

Inwestor Rezydencji Metropolis:

PRES Development

www.pres.com.pl
PDF ikona - 1.8 MB

Biuro sprzedaży

056 65 76 520więcej